Θεσσαλία – 4: Κεραμίδι

Ακόμα και τη μετανάστευση στη Γερμανία σκέφτονται ως λύση πλημμυροπαθείς στο Κεραμίδι Τρικάλων. Οδοιπορικό του LSS στα χωριά της Θεσσαλίας – μέρος Δ’.