Θεσσαλία – 5: Μεταμόρφωση

Τη μετεγκατάσταση του οικισμού βλέπουν ως μόνη λύση οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης Καρδίτσας. Οδοιπορικό του LSS στα χωριά της Θεσσαλίας – μέρος Ε’.