Κατηγορία: Pics

Read More

Θεσσαλία – 7: Ιερό και ακάθαρτο [Pics]

Σε όλες τις θρησκείες, το ιερό είναι ασύμβατο με το ακάθαρτο. Όμως στα χωριά της Καρδίτσας εικόνες, στασίδια, λάβαρα και εκκλησιαστικά κειμήλια βουτηγμένα στη λάσπη, στεγνώνουν έξω από τις εκκλησίες

Read More

Πάσχα στην Κέρκυρα: Η ουσία πίσω από το θέαμα

Το Πάσχα στην Κέρκυρα σε επίπεδο οικονομίας είναι εμπόρευμα, στο πλαίσιο της κοινωνίας του θεάματος είναι καταναλωτικό προϊόν. Σε επίπεδο συλλογικής ταυτότητας όμως, διατηρεί την ουσία του προσαρμοσμένη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.