Εφετείο Αθηνών, 7 Οκτωβρίου 2020

IMG_20201007_092013