Ετικέτα: πλημμύρα

Read More

Θεσσαλία – 7: Ιερό και ακάθαρτο [Pics]

Σε όλες τις θρησκείες, το ιερό είναι ασύμβατο με το ακάθαρτο. Όμως στα χωριά της Καρδίτσας εικόνες, στασίδια, λάβαρα και εκκλησιαστικά κειμήλια βουτηγμένα στη λάσπη, στεγνώνουν έξω από τις εκκλησίες